top of page

ที่ตั้ง

โรงแรมตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพซอยแจ้งวัฒนะ อยู่ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพค อารีน่าเมืองทองธานี และศูนย์ราชการ การเดินทางสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ สะดวกสบาย หรือจะสามารถเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเริ่มต้นจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีใช้เวลาเพียง 15 นาที

Major Hollywood Pak Kret

แสกนเปิด Google Map

QR

โลเกชั่น

ละติจูด: 13.91043
ลองติจูด: 100.50207

เมเจอร์ ฮอลลีวูด ปากเกร็ด

400 M.

โรงพยาบาลวิภาราม

1.3 Km

ตลาดปากเกร็ด

1.6 Km

ท่าเรือปากเกร็ด

1.7 Km

Ko Kret

เกราะเกร็ด

3.0 Km

Central Chaengwattana

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

5.1 Km

IMPACT Exhibition

อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

7.2 Km

รถไฟฟ้าสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี

9.4 Km

Immigration Office

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

9.4 Km

Don Mueang International Airport

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

19 Km

Central West Gate

เซ็นทรัล เวสเกตต์

19.2 Km

สนามบินสุวรรณภูมิ

53 Km

bottom of page